Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość,
  może zgodnie z Ustawą z dnia 31.05.2014 r. o prawach konsumenta od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: sklep@evell-bijou.pl, lub listownie na adres Sprzedającego: Ewelina Czajkowska Lipska 26 20-510 Lublin
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.
 4. Towar należy odesłać w stanie nienaruszonym na adres: Ewelina Czajkowska Lipska 26 20-510 Lublin.
 5. Klient odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem na koszt Sklepu.
 7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
  Klient może określić w jakiej formie ten zwrot ma nastąpić (np. przelew na wskazany numer rachunku bankowego).
 8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Formularz odstąpienia od umowy!